Ubezpieczenie na życie, Co to jest ubezpieczenie na życie

Broker ubezpieczeniowy w Anglii, Londyn, Ubezpieczenia po Polsku.
Porównaj ceny ubezpieczeń w jednym miejscu od wszystkich firm.
Tanie ubezpieczenia na stronie: www.broker-ubezpieczeniowy.co.uk

Ubezpieczenie na życie w Anglii

Ubezpieczenie na życie

Co to jest ubezpieczenie na życie ?

Nasze życie i zdrowie to podstawowe wartości dla każdego człowieka. Za nic nie chcemy ich stracić. Aby żyć na odpowiednim poziomie i zapewnić podstawowe warunki sobie i swoim najbliższym- podejmujemy pracę. Dzięki niej zarabiamy pieniądze, dzięki którym możemy zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim. Aby nie doszło do sytuacji, w której nasza choroba czy śmierć nie przyczyniła się do sytuacji, w której nasza rodzina zostanie bez środków do życia- ubezpieczamy się na życie. Ubezpieczenie to nie sprawi, że będziemy zdrowi ani nie zapobiegnie naszej śmierci. Może jednak sprawić, że w razie wystąpienia takiej sytuacji, nasz rodzinny budżet zostanie podratowany.

Na naszym polskim rynku funkcjonuje bardzo wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż dają one gwarancję wypłaty świadczenia w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypadków losowych. Niektóre ubezpieczenia na życie działają na zasadzie podobnej do auto casco. Klient opłaca regularnie składki i w przypadku wystąpienia szkody otrzymuje rekompensatę. Jednak jeśli wypadek nie nastąpi- nie otrzyma żadnego świadczenia. Z kolei inne ubezpieczenia na życie zawiera element oszczędnościowy. Składki, które są przez nich wpłacane, częściowo idą na inwestycję, a część na pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie różni się od innych ubezpieczeń oraz innych form oszczędzania. Zasadnicza różnica polega na wielkości wypłacanej sumy na wypadek śmierci. Oszczędności gromadzone przez zmarłą osobę mogą przejść na jego rodzinę. W przypadku zwykłego oszczędzania rodzina zmarłego będzie mogła otrzymać jego pieniądze, ale najprawdopodobniej będzie musiała zapłacić za nie podatek spadkowy. W przypadku ubezpieczenia na życie i zgromadzonych w ten sposób środków rodzina zmarłej osoby będzie mogła otrzymać nawet więcej, niż wynosi suma wszystkich składek opłaconych przez zmarłego.

Co sprawia, iż ludzie decydują się na wybór ubezpieczenia na życie? Przede wszystkim są to korzyści, jakie można uzyskać w związku z tym wyborem. Ubezpieczenia na życie pomagają zabezpieczyć finansowo naszą rodzinę na wypadek naszej śmierci, poważnej choroby czy inwalidztwa. Dzięki opłacaniu składek zyskujemy pewność, że nasza rodzina nie zostanie bez środków do życia w przypadku nieszczęścia, które nas spotka- rodzina w takiej sytuacji otrzyma kwotę, której wysokość określiliśmy w ubezpieczeniu. Ubezpieczenie na życie to także doskonały sposób na inwestowanie w fundusze, przy jednoczesnym posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki niemu możemy odkładać kapitał, który pomoże nam wzbogacić nasz rodzinny budżet po odejściu na emeryturę, lub który będziemy mogli przeznaczyć na inne potrzeby. To najlepsze narzędzie, które może zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom.

Każde zawarcie umowy ubezpieczenia na życie wymaga uprzedniego badania lekarskiego. Badanie wykonuje się na koszt Ubezpieczyciela- to on kieruje Klienta do danej placówki medycznej. Ubezpieczyciel ma prawo podjąć decyzję o odmowie ubezpieczenia dla Klienta lub o zmianie terminu rozpatrzenia wniosku o ubezpieczenie. Również on będzie ustalał wysokość składki dla każdego Klienta. Zależeć będzie ona od kilku czynników. Najważniejszym z nich będzie oczywiście wiek Klienta. Wysokość składki zależeć będzie również od jego płci, rodzaju wykonywanego zawodu, stanu zdrowia, a nawet- od jego hobby. Wyznaczona składka będzie miała również wpływ na to, jak duże świadczenie będzie przysługiwało rodzinie w razie wystąpienia stanu, który będzie zagrożeniem dla naszego życia.

Top ^